Instructies OBvP 2023

1

 

De Oosterhoutse Bond van postduivenliefhebbers is opgericht in januari 1911

Algemeen:

De Oosterhoutse bond van Postduivenliefhebbers is gevestigd op het floralia terrein aan de Beneluxweg 63-65 4904SJ te Oosterhout,  De OBvP heeft rechts in de hoek tegen de schuur haar eigen onderkomen, In de gebouwen is een rookverbod er mag alleen buiten worden gerookt.

 

Bestuur OBvP

Contactadres OBvP

Secretaris@obvp.nl                       Edwin Proosten

voorzitter@obvp.nl                        Gert van den Bogaard

                                                       Heistraat 6a

                                                       5121JL Rijen

                                                       telefoon 06-19403993

 

Penningmeester@obvp.nl          Teus Teske (ringenadministrateur) 06-17829236

Bankrekeningnummer OBvP NL68RABO0139949364 

Bestuur@obvp.nl                         Toon Cornelissen            (concours penningmeester)

                                                     Ad van den Kieboom     (voor alles m.b.t inkorven en laden / manden)

Centrum / concoursleider: Gert van den Bogaard

Voor het  E.C.Systeem en koppelen chipringen Gert van den Bogaard

Voor reclames op de uitslagen stuurt U een mail naar wedvluchten@obvp.nl alleen deze worden behandeld.

Melden van de duiven bij fondvluchten: Jos Zeijlmans 0162-785716

Contributie 2023

De contributie voor 2023 bedraagt € 55,00.

Voor leden die meevliegen in MFC de Langstraat en Rayon 4 bedraagt de contributie € 61,00

NL68RABO0139949364 t.n.v. O.B.v.P.

Afmelden als lid van de OBvP moet gebeuren voor 31-dec van het lopende kalenderjaar, anders bent U de contributie verschuldigd voor het lopende jaar.

Inmanden:

Inmanden gebeurd op volgorde van aankomst er ligt voor elk lid een kaart welke in de bak inkorven van Tipes of Unikon / Benzing moet worden gelegd zodat iedereen op tijd aan de beurt is, als iemand eens weg moet en voorrang nodig heeft meld dit tijdig aan de inkorfploeg en Ik weet zeker dat het zo geregeld is, Toon Jolie heeft gevraagd of hij bij het inkorven i.v.m. zijn gezondheid voorrang  kan krijgen en Jo van Tilburg ons oudste lid heeft voorrang bij het inkorven. Als U eens weg moet en een keer voorrang nodig heeft vraag het aan de inmand medewerkers en dan word U snel geholpen. 

In de week voorafgaand aan de vlucht(en) geeft U uiterlijk een dag (24 uur) voor inkorving voor 19:00u  door met  hoeveel duiven U dat weekend gaat deelnemen aan de komende vlucht(en) via wedvluchten@obvp.nl of via watts app groep wedvluchten OBvP  of telefonisch 06-19403993

Elke week word op deze website vermeld welke vlucht we hebben in het weekend met de benodigde informatie, Kijk hier ook na svp 

Thuis zorgt U dat uw systeem is ingevoerd met het juiste vluchtnummer (losplaats is niet belangrijk) eventueel de volgorde van de duiven, eventueel de poules ingevoerd en op de juiste niveaus en het aantal duiven.

1. Een liefhebber zet al zijn duiven op niveau 1 invliegduiven en wedvlucht duiven  
INVLIEGDUIVEN.

In seizoen 2023 zijn invliegduiven toegestaan en worden op niveau 1 met alle duiven ingelezen. Let op! De liefhebber dient eventuele invliegduiven als laatsten van zijn in te korven duiven aan te bieden. Invliegduiven zijn duiven die over de inkorfantenne gaan, worden geregistreerd om zo te kunnen controleren of deze zijn ingeënt en op de hoklijst staan vermeld.

Invliegduiven hoeven niet deel te nemen aan de andere niveaus 2, 3, 4, 5 of 9. Ze gaan dus geregistreerd mee maar nemen verder geen deel aan de wedstrijd.

Heeft U alleen invlieg duiven dan geven we Uw klok na het inlezen direct vrij en doet U nergens aan mee.

Oude duiven africhten met de jonge duiven X vluchten:

Bij de jonge duiven mogen oude duiven mee op vluchtcode X. dit zijn africhtingsvluchten en hiervan wordt geen uitslag gemaakt

 

Inkorfprotocol

Doffers en duivinnen worden altijd apart aangegeven bij het inkorven ook op africhtingsvluchten,

de duiven worden over minimaal 2 manden verdeeld  bij het inkorven dit om niet helemaal uitgeschakeld te zijn indien er een mand niet open gaat bij het lossen. de volgorde van de getekende (indien gewenst) heeft U vooraf ingegeven in Uw klok. bij binnenkomst heeft U uw eigen kaart in de juiste bak van Uw systeem gelegd, en U neemt plaats in de kantine of U wacht buiten, als U er maar voor zorgt dat het rustig is in de inkorf ruimte U stoort de inkorfploeg niet, en heeft U vragen stel deze als de inkorver klaar is met het inmanden van diegene die dan aan het inkorven is.  Nadat U heeft ingemand geeft u de module (klok) af in de kantine bij de computer ruimte, het word zsm ingelezen.

als U alleen invliegduiven heeft en Uw klokje moet direct vrij worden gegeven meld U dit bij de computermedewerker dan word dit na inlezen direct afgewerkt. We doen ons uiterste best om zsm de handelingen te verrichten, maar er kan altijd ergens iets mis gaan waardoor het uitloopt.

Vanaf juli 2020 hebben we in de OBvP alle liefhebbers kunnen overtuigen dat we vooral om de werkzaamheden in de club te beperken allemaal een elektronisch constateer systeem gebruiken. Iedereen heeft inmiddels een systeem zodat het bestuur heeft besloten geen gummie ringen meer te verwerken, dus zorg ervoor dat U de jonge duiven ook van een chipring voorziet, het geeft U betere informatie over Uw duiven en bespaart de medewerkers in de club veel tijd, en de kans op fouten word zo tot een minimum beperkt. Bij verandering of start van het seizoen kunnen we alleen de koppellijsten verwerken, geen hoklijsten, streep de duiven door die uit het systeem kunnen en vul de lijst aan met de duiven die U gechipt wil hebben met M/V (uitgezonderd de jonge duiven) Als U deze koppellijst kwijt bent is het mogelijk deze aan te vragen via wedvluchten@obvp.nl

NPO inkorflijst voor de E.C. systemen:

Niveau 1 = OBvP verenigingsniveau

Niveau 2 = M.F.C. de langstraat (leden uit Rijen)

Niveau 3 = Rayon 3

Niveau 4 = Rayon 4  (leden Rijen)

Niveau 5 = Afdeling 2 Brabant 2000

Niveau 9 = Nationaal spel

Poules in de OBvP

inleg

 

Uitbetaal

   

Nummer

Poule

Bedrag

 

bedrag

   

1

0,10

€ 0,10

4 op 1

€ 0,38

   

2

0,20

€ 0,20

4 op 1

€ 0,76

   

3

0,30

€ 0,30

4op 1

€ 1,14

   

4

0,40

€ 0,40

4 op 1

€ 1,52

   

5

0,50

€ 0,50

4 op 1

€ 1,90

   

6

1,00

€ 1,00

4 op 1

€ 3,80

   

7

2,00

€ 2,00

4 op 1

€ 7,60

   

8

5,00

€ 5,00

4 op 1

€ 19,00

   

9

0,50

€ 0,50

5 op 1

€ 2,38

   

10

1,00

€ 1,00

5 op 1

€ 4,75

   

11

0,50

€ 0,50

10 op 1

€ 4,75

   

12

1,00

€ 1,00

10 op 1

€ 9,50

   

13

HWH

€ 0,10

15 op 1

€ 1,43

   

14

SP1

€ 0,10

10 op 1

€ 0,95

krabberspoule

15

SP2

€ 0,25

20 op 1

€ 4,75

   

16

Sp3

€ 0,50

20 op 1

€ 9,50

Fond poule

17

S2

€ 0,50

1 op 20

€ 9,50

   

18

S3

€ 0,50

1 op 20

€ 9,50

   

19

S4

€ 0,50

1 op 20

€ 9,50

   

20

a

€ 0,05

3 op 1

€ 0,14

inleg verplicht

21

b

€ 0,10

95%

2/3 en 1/3 van de inleg

De wedvlucht penningmeester zit in de kantine bij hem moet U de vracht en poules afrekenen elke week, hij geeft U het betalingsoverzicht van de voorgaande vlucht(en). Als U een week geen duiven meegeeft verwachten we wel dat U komt afrekenen, Wij moeten namelijk ook elke week de vrachtgelden aan de afdeling betalen. Voor die liefhebbers die per pin willen betalen is er de mogelijkheid dit aan te geven bij de eerste keer inkorven,  U ontvangt dan wekelijks een tikkie van de OBvP en deze moet ook direct worden betaald zodat we elke week bij zijn met de betalingen, Indien dit niet naar wens verloopt van de penningmeester vervalt voor desbetreffende liefhebber het digitaal betalen en moet deze weer contant afrekenen. diegene die per pin betalen ontvangen hun vlucht overzicht en betaallijst een week later. 

Het lossen van de duiven word bekend gemaakt via de website van afd 2 www.brabant2000.nl/los-info

en op www.duivensportbond.nl

Op zaterdag als de vluchten afgelopen zijn, ontvangt U via de App hoe laat we gaan uitlezen/afslaan,

Jordi Pijpers beheert deze app dus als U ook via de app op de hoogte wil worden gehouden meld U bij hem aam (06-33143898). bij meer vluchten op een dag lezen we uit na de laatste vlucht dit is afhankelijk van de vluchten. U kunt ook bij een clubgenoot informeren hoe laat er word uitgelezen, gaat U na het inleveren van Uw klok naar huis informeert U eerst hoe laat U het klokje weer kan ophalen. Nadat de uitslag is gemaakt word deze voor liefhebbers die €15,- hebben betaald uitgeprint de uitslag word zo spoedig mogelijk op de site van de OBvP geplaatst het voorwoord volgt uiterlijk binnen 24 uur na de vlucht.

De OBvP is niet aansprakelijk voor Uw klok, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid als U deze in het lokaal laat staan. U moet zorgen dat U een goedgekeurd systeem heeft wat nog word ondersteund vanuit de leverancier en dat Uw systeem op de lijst staat van de te gebruiken systemen van het NPO. 

Africhtingsvluchten op woensdag / zaterdag gaan bijna volgens hetzelfde protocol ,U geeft 24 uur voor het inkorven door hoeveel duiven U gaat meegeven. Hier zijn geen inkorvers aanwezig alleen een inkorfmedewerker en deze geeft aan wie er aan de beurt is (volgorde aankomst). De manden staan opgesteld met mandentellers en U mand de duiven zelf in nadat U bent gewaarschuwd door de inkorfmedewerker U vult de mand met Doffers (M) en duivinnen (V) totdat er (27) in de mand zitten,

Doffers en duivinnen apart inkorven dit is aangenomen op de najaarsvergadering 2022 daarna verplaatst U de mandenteller naar de volgende lege mand. Kijk goed dat de mandenteller zijn werk doet. Het afrekenen van deze africhtingsvluchten gaat via de wedvluchtpenningmeester komt U op de eerst volgende inkorfgelegenheid niet, vragen wij U om het verschuldigde bedrag voor het inkorven gepast in een enveloppe af te geven aan de inkorfmedewerker vermeld Uw naam en aantal duiven en het bedrag op deze enveloppe zodat de inkorfmedewerker geen extra handelingen moet verrichten tijdens het regelen.

Op de zondag opleervluchten moet U (ook leden OBvP) het verschuldigde bedrag direct bij inkorven betalen gepast in een enveloppe met daarop Uw naam en het aantal duiven en het totaalbedrag. Door omstandigheden hebben we geen kassier op de zaterdagavond. op vrijdag is Teus Teske de wedvlucht penningmeester.

Vliegprogramma 2023 

dit vliegprogramma met vluchtnummers vind U op deze site onderaan bij de categorie Inkorfschema in de bijlages

 

Kampioenschappen OBvP 2023

Vitesse                          7 aangewezen en 7 onaangewezen 3 duifkampioenen

Midfond                         7 aangewezen en 7 onaangewezen 3 duifkampioenen

Dagfond                        5 aangewezen en 5 onaangewezen 3 duifkampioenen

Overnachtfond              3 aangewezen en 3 onaangewezen 3 duifkampioenen

Jonge duiven                7 aangewezen en 7 onaangewezen 3 duifkampioenen

Natour                           5 aangewezen en 5 onaangewezen 1 duifkampioen oud en 1 duifkampioen Jong

3 Generale kampioenschappen aangewezen en 3 kampioenschappen onaangewezen

1 Totaal generaal kampioenschap

Berekening kampioenschappen:

Voor het onaangewezen deel geldt:

Het deeltal dat gebruikt wordt voor de berekening van het gemiddelde wordt niet afgerond . Dit heeft als gevolg dat de punten behaald door de laatst meetellende duif mogelijk maar gedeeltelijk meetellen. U heeft bijvoorbeeld 14 duiven mee, het deeltal wordt dan 1,4. De berekening wordt dan de punten behaald door de eerste duif opgeteld plus 4/10 gedeelte van de punten behaald door de tweede duif. En dit totaal delen door 1,4. Voor de oude duiven tellen de bovenste 20 duiven van de poulebrief mee voor het onaangewezen deel, en bij de jonge duiven de bovenste 30 duiven van de poulebrief. Wordt bij de oude duiven bv. de 21e getekende geconstateerd, dan telt deze niet mee voor de punten.

Voor het aangewezen deelt geldt:

Het gemiddeld aantal punten van de eerste 2 duiven op de uitslag uit de eerste drie van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden). M.a.w. 2 van de bovenste 3. In geval er slechts een duif van de eerste drie duiven van de inkorflijst punten behaald worden deze punten toch door twee gedeeld. Duifkampioenschap: Voor het duifkampioenschap tellen de punten behaald door dezelfde duif.

Doorgang kampioenschap: Een kampioenschap per categorie gaat door bij een minimum aantal van drie vluchten. voor het duifkampioenschap tellen alle vluchten per spelonderdeel.

De berekening van het generale kampioenschap

De totaal behaalde punten aan en onaangewezen van alle vluchten van een seizoen worden bij elkaar opgeteld

De grote prijs van Oosterhout :

op 13 Mei spelen we voor de Grote prijs van Oosterhout vanuit Melun

3 duiven van de 5 eerste getekende tellen hiervoor ook voor combinaties 

indien deze vlucht niet door kan gaan hebben we de vlucht van 20 Mei om de grote prijs van Oosterhout te laten doorgaan. 

Reclameren

reclameren op uitslag en kampioenschappen OBvP per mail bestuur@obvp.nl 

wij geven deze ook door aan de overige samenspelen

Overige mededelingen:

De uitdraai koppellijst die U ontvangt in Oktober goed bewaren, U kunt hierop eenvoudig de ringnummers doorstrepen die uit het systeem moeten worden gehaald. en de jongen duiven die mogen doorgaan naar het volgende jaar voorzien van M Doffer of V Duivin dit is belangrijk voor diverse landelijke competities, Ook staat er een datum van het enten vermeld alle duiven moeten voor het vliegseizoen worden geent, ook al zouden Uw jonge duiven nog enkele maanden met hun enting kunnen doen, het is geen doen voor de rekenaar om bij te houden wanneer deze geent moeten zijn dus ent uw duiven allemaal vanaf Oktober t/m eind Maart voor de start van een nieuw seizoen, heeft U bij een ringnummer niet de juiste datum staan overleg dan de entlijst met desbetreffende ringnummer aan onze concourspenningmeester, hij zorgt dan dat dit goed in het systeem komt, zo voorkomt U problemen als deze duif gecontroleerd word.

Rayon 3 Union de Baronie

Alle vluchten van het officiële vliegprogramma van Brabant 2000 worden ook gespeeld in Rayon 3 Union de Baronie (Niveau 3) Het aantal duiven moet U zelf in Uw systeem aangeven alleen deze komen in concours Let dus op wat U aangeeft dit aangeven is Uw eigen verantwoordelijkheid wat U invult is bindend geeft U niets in komen de duiven ook niet op deze uitslag, verder is er geen inleg en geen poules, uitslag alleen digitaal op de website van Union de Baronie U mag vanaf 2022 ook aangeven dat U invliegduiven mee geeft dus duiven staan niet automatisch in concours 

Kampioenschappen "Union de Baronie"

Per discipline zijn er 7 kampioenen zowel aan als onaangewezen de punten worden hetzelfde berekend als bij Brabant2000 uitzondering hierop het generaal kampioenschap en generaal duifkampioenschap oud en jong, en ook de navluchten tellen mee voor het generaal kampioenschap hiervoor tellen 30 duiven

Ook in 2023 is er weer een ploegenspel waarvoor u zich vooraf moet opgegeven

Rayon 4 en MFC de Langstraat

Leden uit Rijen en Waspik kunnen de informatie vinden op de website van Rayon4  https://unionrayon4.duivenalshobby.nl/

Africhten van de duiven door individuele liefhebbers in België

U moet ervoor zorgen dat U altijd de entverklaring bij heeft als U gaat africhten in Belgie 

 

Voor alle leden van de OBvP gelden de volgende reglementen:

Huishoudelijk reglement en statuten OBvP, Brabant 2000, Union de Baronie (of Rayon 4)

https://www.brabant2000.nl/uploads/2/4/4/5/24459822/infoboek_vliegseizoen_2022_v1.2.pdf

 

Huishoudelijk reglement en statuten NPO

Wedvluchtreglement NPO

Reglement rechtspiegeling, Reglement hokcontrole, Reglement tentoonstellingen, Reglement vervoer, Reglement oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven. 

Alle laatste versies van het coronaprotocol deze vind u op www.duivensportbond.nl