Ringen worden thuis gebracht en info voor het betalen contributie 2022

Sportvrienden,

Ik wens U een heel mooi en gelukkig nieuwjaar, in goede gezondheid. Geniet van de duivensport in 2022 

 

Op zaterdagmiddag 8 Januari hadden we het uitreiken van de ringen gepland, We kunnen dit niet door laten gaan, en komen de ringen vanaf as zaterdag uiterlijk 8 januari bij U afgeven, het bestuur zorgt voor de verdeling van de ringen. Diegene die de ringen nodig hebben op 1 januari hebben al contact opgenomen met Teus Teske en dat is geregeld.

Zorgt U ervoor dat als U contant wil betalen U het bedrag voor de contributie a € 43,00  (€ 49,00 voor de leden Rayon 4) klaar heeft liggen zodat U dit bij het afgeven van de ringen aan diegene die de ringen brengt mee kan geven.

Maar overmaken heeft onze voorkeur, maakt U het bedrag over op het bankrekening nummer NL 68 RABO 0139 94 93 64 t.n.v. O.B.v.P.( graag ivm boekjaar 2022 vanaf 1 januari 2022)

We hebben bij het afgeven van de ringen ook Uw koppellijst 2021 uitgeprint erbij gedaan of U ontvangt deze per mail. dit is de lijst zoals deze bij de OBvP in het systeem staat, deze lijst graag aanpassen: door het doorstrepen van de duiven die van deze lijst af moeten, zo zuiveren we het hele systeem op voor het nieuwe jaar 2022. geef ook bij de (jongen 2021) duiven aan of het een Doffer (M) of een duivin (V) is dit i.v.m. diverse landelijke competities. kijk ook na of dit bij Uw oude duiven allemaal goed vermeld staat alleen met deze lijst wordt het systeem klaar gemaakt voor 2022. Ook de liefhebbers die Benzing gebruiken en zelf hun duiven uit het systeem halen moeten deze lijst aanpassen en inleveren.

Als U de hoklijsten schrijft ontvangt U een blanco lijst bij ontvangst van de ringen.

In Februari volgt er een hoklijst controle met eigendomsbewijzen het zou voor ons prettig zijn als U dan alles gereed heeft zodat we kunnen starten met het op orde brengen van het vereniging systeem

We weten dat onze duiven pas binnen een jaar na hun enting, opnieuw moeten worden ingeënt, dit is verplicht graag zouden we de entlijst en de hoklijsten 2022 met de koppellijst samen ontvangen, we moeten in het systeem van de vereniging bij elke duif vermelden op welke datum deze is ingeënt en of deze op de hoklijst staat.

Entlijsten van de jongen duiven graag apart inleveren en niet samen op een lijst met de oude duiven vermelden, entlijst voor de jongen liefst later inleveren

U moet zelf zorgen dat al Uw duiven op Uw naam / NPO lidnummer staan, zijn het Uw eigen ringen dan staan deze automatisch op naam, maar later verkregen ringen of bijgehaalde duiven moeten op uw eigen naam worden gezet, dit kan via de webstite www.mijnduivensportbond.nl  en daar inloggen en de aanvragen verzenden maar U kunt ook de eigendomsbewijzen van de bijgehaalde ringen / duiven afgeven bij Teus Teske deze zorgt er dan voor dat deze op Uw naam komen te staan. stop de eigendomsbewijzen in een enveloppe en schrijf daarop duidelijk Uw naam en NPO lidnummer dan wordt het via de ringenadministratie van de OBvP geregeld. of neem contact op met Teus, hij helpt U graag verder.

ter info we hebben U al gewezen op de systemen die niet meer ondersteund worden, 

Het Atis Top systeem van Benzing word niet meer ondersteund vanaf 2021 en Unikon heeft aangegeven dat de profi en de profi-plus modellen in 2021 en daarna niet meer ondersteund worden er zijn niet veel van deze systemen in de OBvP maar heeft U nog een oud systeem houd U er rekening mee dat als het NPO komt met nieuwe software U dit systeem niet meer kunt gebruiken maar het NPO bestuur heeft aangegeven voorlopig niet met nieuwe software te komen dus volgens Unikon kunt U dit systeen blijven gebruiken zolang de batterij werkt en het systeem heel blijft, maar besef dat U een oud systeem heeft 

Unikon vervangt nog wel batterijen voor deze systemen maar misschien zijn er modernere systemen op de markt van liefhebbers die hun systeem verkopen. klik op de onderstaande link en kunt U bekijken wat er in 2016 werd vermeld voor de systemen. 

www.duivensportbond.nl/nieuws/welke-elektronische-constateersystemen-zijn-er-wat-kunnen-ze-wel-en-niet

Helaas staat alles niet duidelijk omschreven als je naar de systemen zoekt op de site van het NPO, en om U als liefhebber op tijd te waarschuwen had Ik het bericht van de NPO site hier vermeld. Dit is dus niet per direct nodig maar bereid U voor, het is voor iedereen prettig als alles goed werkt. voorheen werden er tijdens Updates ook batterijen vervangen door de leveranciers, en nu we nog op de Updates wachten terwijl deze in 2021 zouden worden uitgevoerd vraag Ik mij af of de systemen nu zonder onderhoud in goede staat blijven. Doe ermee wat U nodig vind en Ik zou het vervelend vinden als er in het seizoen problemen met Uw systeem ontstaan door achterstallig onderhoud. 

 

Gr Gert van den Bogaard