Voorstellen vergadering afd2

Sportvrienden, 

de vergadering van afd 2 staat gepland voor 2 Maart 2022, 

In de bijlage ziet U de voorstellen die zijn binnen gekomen van afd 2, vrachtprijs en reglement.

tevens het aangepaste vliegprogramma toegevoegd.

Er zijn geen voorstellen van verenigingen binnen gekomen. en er zijn nieuwe kandidaten voor de diverse commissies in onze afdeling;

 

Lossingscommissie

P. Colijn ( kandidaat) E. Hoefnagels ( kandidaat) F. Nulle ( kandidaat)

Vluchtprogramma commissie,

G.J. de Hoogh (kandidaat)

F.B.C.C. geen mutatie ( aanvulling wel noodzakelijk)

Coen Verharen ( herkiesbaar) Rex de Leeuw ( herkiesbaar)

Rooster van aftreden Bestuur Brabant 2000 

Naam:    Functie:    Gekozen tot:

W. Jongh voorzitter 2024

A.de Rooij secretaris 2022 (herkiesbaar)

D. Segers penningmeester 2023

J. van Brenkelen 2 e secretaris 2022 ( herkiesbaar)

C. Hanegraaf 2 e penningmeester 2024

R. Norbart bestuurslid 2024

D. Dekkers bestuurslid 2024

C. Godschalk bestuurslid 2023

E. Hoefnagels bestuurslid 2024

                      

Voor het financiele gedeelte had U de mogelijkheid deze bij het bestuur OBvP op te vragen, we hebben geen aanvraag hiervoor ontvangen, heeft U intresse mail onze secretaris secretaris@obvp.nl

Heeft U opmerkingen of vragen die U gesteld wil hebben mail deze naar bestuur@OBVP.nl  wij zullen deze dan tijdens de rondvraag indienen na beraad met bestuur OBvP

 

Gert van den Bogaard