Besluiten afd 2 vergadering 2-3 en def vliegprogramma

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Brabant 2000

Datum: woensdag 2 maart 2022 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Cafe Zaal ’t Pleintje, Kanariestraat 15, St Willebrord

o Aan de penningmeester wordt decharge verleend voor de uitgevoerde werkzaamheden.

o Stempunt 7a NPO voor ochtendlossing in week 26 op marathonvlucht. Vergadering is tegen met dien verstande dat de lossing zodanig dient te geschieden dat er op voorhand geen nachtelijke aankomsten zijn te verwachten. Anders uitstellen en indien noodzakelijk de volgende dag wel een ochtendlossing.

o Stempunt 7b NPO : de vergadering is tegen het organiseren van een G vlucht in week 31. Indien dit wel wordt aangenomen in de Ledenraad NPO dan neemt Br 2000 dit niet op in het programma. Leden kunnen dan inkorven in een andere afdeling .

OBvP Als er een dagfondvlucht word afgelast is deze datum de inhaalvlucht Argenton zodat er zeker 5 dagfondvluchten zijn 

o Stempunt 8 NPO ; de vergadering is voor het voorstel van de NPO omtrent aanpassing NPO kampioenschappen, beste hokprestatie etc en spel 1: 3 mits hier geen extra kosten aan verbonden zijn. Anders invoering in 2023.

o Stempunt 9 NPO omtrent Eerlijk Spel – de uitslag van een concours - invliegduiven- inkorfbeperking- nationale kampioenschappen. Dit moet mede gezien de kanttekening van de NPO zonder extra kosten wel uitvoerbaar zijn anders uitstel van de invoering tot 2023.

o De bestuursleden A. de Rooij en J van Brenkelen worden herkozen . J van Brenkelen wordt ook benoemd tot plv voorzitter. W Jongh wordt herkozen als afgevaardigde van Brabant 2000 voor de Ledenraad Bij de Lossingscommissie zijn Peter Colijn, Erwin Hoefnagels en Frank Nulle benoemd tot nieuw commissielid.

o Als ( mede) hokcontroleur voor Brabant 2000 wordt Gert van den Bogaard benoemd.

o Voor aanvulling van de manifestatiecommissie wordt met de aanmelding van J. van Brenkelen ingestemd.

o Bij de Vliegprogrammacommissie worden G.J de Hoogh en P Hellemons tot nieuw commissielid benoemd.

o Met het voorstel van het bestuur omtrent verhoging van de vrachtkosten wordt ingestemd. Wel wordt de kanttekening gemaakt dat indien de brandstofkosten de komende periode door de internationale ontwikkelingen aanzienlijk stijgen er tussentijds een aanpassing noodzakelijk kan zijn. (gezien de huidige situatie lijkt het helaas van toepassing in het komende seizoen de brandstofprijzen breken record na record dus houd het in Uw gedachten tijdens komende seizoen)

o Met het voorstel van het bestuur omtrent het verhalen van de kosten voor juridische bijstand wordt door de vergadering ingestemd.

o Erkende samenspelen- Concoursorganisaties worden vastgesteld m.u.v. rayon 2. Hiervoor wordt op korte termijn een apart overleg tussen bestuur Brabant 2000 en de betreffende verenigingen georganiseerd.

o Er vindt geen aanpassing plaats van het aantal groepslossingen voor de trainingsvluchten en de Belgische vitesse vluchten. Dit blijft zoals in het Infoboek van 2021 is vermeld.

o Voor de Brabant 2000 kampioenschappen gelden dezelfde vluchten als voor de nationale kampioenschappen. Hierin wordt niets gewijzigd.

o Voor de extra opleermogelijkheid voor jonge duiven om drinken in de wagen aan te leren is belangstelling en de mogelijkheid wordt door de vervoerscommissie uitgewerkt.